Kitkahäviöiden laskenta

Kitkahäviöt PEM-putkessa ja -letkussa